Om VUV


Vejle Ungdoms Volley startede i 2000 som selvstændig klub. Det var samtidig med DVBF’s lancering af Kidsvolley og VUV tog konceptet til sig. Siden er en masse Kidsspillere blev til ungdomsspillere og seniorspillere, hvoraf flere spiller på 1. og 2. divisionshold i nærheden. En enkelt spiller valgte at følge sine egne store ambitioner og flyttede til Ålborg, hvor han har spillet i eliten.

Vejle Ungdoms Volley er primært tænkt som en ungdomsklub med spillere fra 7 år og indtil 18 år. Men med de talenter og ambitioner, som spillerne har er det nødvendigt med en overbygning, hvor vi kan sluse de unge spillere ind på forskellige seniorhold.

Det er en spændende udvikling, som hele tiden kræver, at vi får Kidsspillere ind i klubben og fastholder dem, indtil de springer ud i seniorrækkerne.

Vejle Ungdoms Volley ønsker at bygge fremtiden på samarbejde. Samarbejde med andre volleyball klubber, andre sportsgrene, firmaer og Vejle kommune. Vi prioriteter volleyball forud for VUV og glæder os hver gang en spiller fortsætter med at spille, frem for at stoppe.